Nước Hoa Kích Dục Có Thật Không?

Nước Hoa Kích Dục có tên lóng tiếng Anh là Poppers Nitrat amyl

Nước Hoa Kích Dục Có Thật Không có tên lóng tiếng Anh là Poppers Nitrat amyl thường được sử dụng trong y tế Tuy nhiên theo các chuyên gia nước hoa kích dục thực chất là hoá chất nitrat alkyl (dung dịch bay nhanh như nước hoa và tạo hưng phấn tức thời khi hít phải) có tên lóng tiếng Anh là Poppers Nitrat amyl thường được sử dụng trong y tế như một loại thuốc giải chất độc xyanua.